Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Konferencja podsumowująca projekt "Wygrajmy z bezradnością"

W dniu 21 września 2009 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbójnej odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Wygrajmy z bezradnością". Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży w okresie od 1 czerwca 2009 do września 2009 realizował projekt skierowany do 11 osób z Gminy Zbójna niepracujących, w wieku aktywności zawodowej oraz ich otoczenia. Na projekt składały się dwa bloki tematyczne I aktywizująco -psychologiczny: -zajęcia z psychologiem, -zajęcia z doradcą zawodowym. II szkoleniowy: -podstawy przedsiębiorczości, - agroturystyka, - potrawy regionalne promowanie własnych usług, - sprzedawca i obsługa kasy fiskalnej. Podczas konferencji wystąpili między innymi: Pani Renaty Bajno - Kierownik GOPS w Zbójnej, Pan Mieczysław Bieniek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pan Piotr Grabani - Łomżyńska Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych, Pan Dariusz Budrowski- Regionalny Ośrodek EFS. w Łomży, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fotogaleria