Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA

Foto nr 2568
Fotogaleria
P.N. „REMONT ZABYTKOWEJ PLEBANII PARAFII P.W. ŚW. WINCENTEGO A’PAULO W ZBÓJNEJ” W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Na podstawie § 8 ust. 6  Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Zbójna zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn. „Remont zabytkowej Plebanii Parafii p.w. Św. Wincentego A’ Paulo w Zbójnej”

Prowadzącym postępowanie zakupowe mającym na celu wyłonienie wykonawcy zadania jest Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Wincentego A’ Paulo w Zbójnej.

Dane kontaktowe:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wincentego A’ Paulo w Zbójnej

ul. Łomżyńska 43

18-416 Zbójna

tel. 86 214 00 09, 600 051 312

Dokumentacja  postępowania oraz dokumentacja techniczna znajdują się w kancelarii parafialnej.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej remontu zabytkowej plebanii Parafii p.w. Św. Wincentego A’ Paulo w Zbójnej. Zakres planowanych robót obejmuje:

1. Remont dachu.

2. Roboty remontowo-elewacyjne elewacji.

3. Rusztowania.

4. Instalacja odgromowa.

5. Elementy zewnętrzne.

6. Roboty remontowe-posadzki.

Prace będą prowadzone na podstawie:

  • decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 189//2024 z dnia 08 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę,
  • pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Ł.5142.9.2024.SZ z dnia 06.03.2024r. na prowadzenie robót budowlanych.

Roboty prowadzone będą pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zbójna, dnia 17.05.2024r.

Elżbieta Parzych – Wójt Gminy Zbójna

Załączniki