Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021-2027

Foto nr 2476
Fotogaleria
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej będzie współpracował z Caritasem Diecezji Łomżyńskiej wydając skierowania dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy Zbójna dające możliwość nieodpłatnego odbioru produktów żywnościowych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027- Podprogram 2023.

Pomocą żywnościową w ramach podprogramu FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1823,60 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej 1410 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie.


Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej lub telefonicznie pod numerem  (86) 214-00-50.

Informacja o terminie wydawania skierowań dla najbardziej potrzebujących osób  i rodzin z terenu gminy Zbójna dająca możliwość nieodpłatnego odbioru produktów żywnościowych będzie podana w późniejszym terminie.

Bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Fotogaleria

Załączniki