Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

System komunikacji z mieszkańcami

Foto nr 2347
Fotogaleria
Wszyscy mieszkańcy gminy chcący otrzymywać powiadomienia SMS z Urzędu Gminy Zbójna będą mogli przystąpić do programu. Rozsyłane będą komunikaty z informacjami dotyczącymi życia miejscowości i gminy np. wydarzenia kulturalne, odbiory odpadów, odczyty wodomierzy.

W ramach systemu Gmina Zbójna oferuje mieszkańcom możliwośc otrzymywania SMS-owych powiadomień. Wystarczy uzupełnienie formularza resjestracyjnego na  stronie internetowej  

UG Zbójna (serwersms.pl)

Przy uzupełnianiu  formularza prosimy o wybranie miejscowości z której to komunikaty chcecie Państwo otrzymywać.

Wysyłka dotyczyć też będzie spraw urzędowych: obsługa wniosków, sprawy podatkowe, awaria infrastruktury, wypadek drogowy, remont drogi.

Mieszkańcom łatwiej będzie uporać się z kryzysową sytuacją, gdy zostaną o niej jak najszybciej poinformowani.

Fotogaleria