Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Wygrajmy z bezradnością

Foto nr 1869
Fotogaleria
Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbójnej

Gminny Ośrodek Pomcy Społecznejw Zbójnej w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 maja 2010 r. realizował projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt nosi nazwę "Wygrajmy z bezradnością"

Celem projektu było zaktywizowanie 14 osób niepracujących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na terenie gminy Zbójna, przez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej,zaktywizowanie społeczne i zawodowe niepracujących      klientów GOPS w Zbójnej, dostosowanie ich kwalifikacji zawodowych do potrzeb       lokalnego rynku pracy poprzez przeprowadzenie kursów    zawodowych i szkoleń podwyższających umiejętności,zwiększenie ich zdolności komunikacyjnych,eliminację barier, wyrównanie szans edukacyjnych  i możliwości zatrudnienia,zwiększenie samodzielności i poniesienie samooceny.

Kolejnym zadaniem, bardzo ważnym, była praca socjalna związana z podpisaniem i realizacją kontraktów socjalnych.

Trzecie zdanie stanowiły zasiłki i pomoc w naturze, które zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zadaniem czwartym był wyjazd integracyjny o charakterze środowiskowym. 

Fotogaleria