Gmina Zbójna

cz, 18 sierpnia 2022 Imieniny: Heleny i Bronisławy

REKRUTACJA DO PROJEKTU

„Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych oraz postaw
i umiejętności u dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Zbójna”

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych oraz postaw
i umiejętności u dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Zbójna

 

 

Zapraszamy do zgłaszania zainteresowania udziałem w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu. Uczniowie będą mogli skorzystać m.in.
z następujących działań (w zależności od placówki, do której uczęszczają):

 

 • Zajęć rozwijających kompetencje matematyczne;

 • Zajęć języka angielskiego;

 • Zajęć artystycznych, w tym:

  • zajęć rozwijających uzdolnienia plastyczne,

  • zajęć umuzykalniających lub zajęć muzyczno-ruchowych,

  • zajęć teatralnych;

 • Zajęć rozwijających mowę i myślenie;

 • Zajęć kształcących kompetencje przyrodnicze;

 • Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

 • Zajęć wspierających u dzieci proces uczenia się.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Załączniki

 1. Regulamin Rekrutacji
2018-08-20 14:44 Opublikował: Admin