Gmina Zbójna

cz, 18 sierpnia 2022 Imieniny: Heleny i Bronisławy

„Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności u dzieci w wieku przedszkolnym

 

Gmina Zbójna z przyjemnością informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację projektu

Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności u dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Zbójna

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju kompetencji matematycznych, przyrodniczych, posługiwania się językiem angielskim, umiejętności uczenia się, a także rozwoju postaw: inicjatywności, kreatywności i pracy zespołowej u 53 dzieci w wieku przedszkolnym z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Zbójnej, 31 dzieci w wieku przedszkolnym z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kuziach oraz 9 dzieci w wieku przedszkolnym z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dobrym Lesie do 30.06.2019 r.

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

I) w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Zbójnej:

 1. Zajęcia artystyczne,

 2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci,

 3. Zajęcia rozwijające mowę i myślenie u dzieci.

II) w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kuziach:

 1. Zajęcia artystyczne,

 2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci,

 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (językowo-matematyczne).

III) w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Dobrym Lesie:

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje językowe i matematyczne u dzieci,

 2. Zajęcia wspierające u dzieci proces uczenia się.

Główne wskaźniki projektu:

1) produktu

- liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 93 (57-dz, 36-ch), w tym:

 • 53 dzieci (30-dz, 23-ch) z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Zbójnej

 • 31 dzieci (20-dz, 11-ch) z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Kuziach

 • 9 dzieci (7-dz, 2-ch) z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Dobrym Lesie

   

2) rezultatu:

- liczba dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP w Zbójnej, u których wzmocnione zostały postawy kreatywne  – 44 (26-dz, 18-ch),

- liczba dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP w Zbójnej, u których wzrosły kompetencje kluczowe  – 38 (23-dz, 15-ch),

- liczba dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP w Zbójnej, u których wzmocniony został poziom komunikacji i umiejętności myślenia  – 39 (23-dz, 16-ch),

- liczba dzieci z oddziałów przedszkolnych w SP w Kuziach, u których wzmocnione zostały postawy kreatywne  – 23 (14-dz, 9-ch),

- liczba dzieci z oddziału przedszkolnego w SP w Kuziach, u których wzrosły kompetencje kluczowe  – 23 (14-dz, 9-ch),

- liczba dzieci z oddziału przedszkolnego w SP w Kuziach, które poprawiły umiejętność uczenia się dzięki udziałowi w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych  – 24 (15-dz, 9-ch),

- liczba dzieci z oddziału przedszkolnego w SP w Dobrym Lesie, u których wzrosły kompetencje językowe i matematyczne  – 6 (5-dz, 1-ch),

- liczba dzieci z oddziału przedszkolnego w SP w Dobrym Lesie, u których wzmocniony został proces nabywania wiadomości i umiejętności  – 6 (5-dz, 1-ch),

Wartość projektu: 153 224,37 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 127 056,37zł.

 

 

2018-07-02 14:57 Opublikował: Admin