Gmina Zbójna

pon, 16 maja 2022 Imieniny: Andrzeja i Wieńczysława

Dzielnicowy Gminy Zbójna

Dzielnicowy Gminy Zbójna
mł. asp. Sławomir Dmoch
Posterunek Policji w Nowogrodzie
ul. Rynek 7

Posterunek Policji w Nowogrodzie
ul. Rynek 7

tel. +48 47 717 1032
tel. kom. 885997234
email: dzielnicowy.nowogrod1@bk.policja.gov.pl

Punkt Przyjęć Interesantów
Urząd Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64 - każda środa w godzinach 10:00 - 11:00

 

Zbójna i Gmina Zbójna, miejscowości:

Bienduszka, Dębniki, Dobry Las, Gawrychy, Gontarze, Jurki, Kuzie, Laski, Osowiec, Pianki, Piasutno Żelazne, Popiołki, Poredy, Ruda Osowiecka, Siwiki, Stanisławowo, Tabory-Rzym, Wyk, Zbójna.

 

Zadanie priorytetowe

zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz palenie tytoniu przez osoby małoletnie i dorosłe na terenie Szkoły Podstawowej w Zbójnej przy ulicy Łomżyńskiej 35 - teren Orlika. Na skutek czego może dochodzić do demoralizacji, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania. Do palenia tytoniu przez małoletnich oraz spożywania alkoholu i zaśmiecania dochodzi całodobowo. Informację te otrzymano od dyrektora szkoły, który oczekuje wyeliminowania zagrożenia.

źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja przekazana przez dyrekcję Szkoły Podstawowej w Zbójnej.

okres obowiązywania planu:

marzec 2020 - sierpień 2020

zaplanowane działania:

Kontrola wskazanego miejsca w ramach obchodu, obchód wskazanego miejsca z dzielnicowym rejonu sąsiedniego, represjonowanie sprawców wykroczeń, opracowanie KZD, wspólne obchody z pedagogiem Szkoły Podstawowej z Zbójnej, wystąpienie do Urzędu Gminy z Zbójnej o doświetlenie wskazanego miejsca oraz możliwość zamontowania kamer na Orliku, spotkania z młodzieżą i mieszkańcami

podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

1. Pedagog Szkoły Podstawowej w Zbójnej - wspólne obchody

2. Urząd Gminy w Zbójnej - umieszczenie informacji na stronie internetowej, spowodowanie doświetlenia wskazanego miejsca oraz zamontowanie monitoringu.

 

 

2020-03-16 11:40 Opublikował: Admin