Gmina Zbójna

nie, 25 lipca 2021 Imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Projekt “Zdalna szkoła” w Gminie Zbójna

Zbójna w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskało grant w wysokości 44 784,39 zł na zakup sprzętu dla nauczycieli ze szkół z terenu naszej gminy. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Nowoczesny laptopy usprawnią nauczanie w systemie nauki zdalnej.

 

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości44 673,70 zł,od 01.09.2020r. do 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Zbójna trafiło 21 laptopów.

10 do Szkłoy Podstawowejim. Marii Konopnickiej w Zbójnej, 7 do Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w  Kuziach, 4 do Szkoły Podstawowej w Dobrym Lesie.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1920-lista-jst-ktorych…

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

2020-08-31 14:23 Opublikował: Admin