Gmina Zbójna

nie, 24 października 2021 Imieniny: Rafała i Marcina

ANKIETA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZBÓJNA

W związku z przystąpieniem do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na nowy okres przyznawania środków z UE zwracamy się z prośbą o wypełnienie przedmiotowej ankiety.

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy oraz opracowania wskazanego dokumentu i nie będą udostępniane publicznie. Opracowanie zawierać będzie jedynie zestawienia i wnioski z przeprowadzanych analiz.

 

2021-05-31 15:31 Opublikował: Admin