Gmina Zbójna

nie, 25 lipca 2021 Imieniny: Jakuba i Krzysztofa

Strategia Rozwoju Miasta Łomża

Miasto Łomża przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030, tj. dokumentu określającego cele strategiczne oraz kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Łomży, wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców.

 

Strategia opracowywana będzie z zachowaniem zasad partycypacji społecznej.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa jako mieszkańców gminy sąsiadującej do udziału w ankietyzacji, której celem jest poznanie opinii społeczności na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb i przyszłych kierunków rozwoju Łomży oraz współpracy naszego miasta z Państwa gminą.

Ankieta została przygotowana i udostępniona w wersji  interaktywnej pod adresem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/634324/ankieta-dotyczaca-strategii-rozwoju-miasta-lomza-do-roku-2030-gminy-sasiednie.html

Badanie ankietowe trwa do 21 czerwca 2021 r.
Ankieta ma charakter anonimowy.
Zapraszamy do aktywnego udziału w badaniu.

 

2021-06-14 14:36 Opublikował: Admin