Gmina Zbójna

nie, 24 września 2023 Imieniny: Gerarda i Teodora

Rządowy program "Posiłek w szkole i domu"

W 2023 roku kwota otrzymanej na ten cel dotacji ze środków budżetu państwa dla Gminy Zbójna wynosi 56 400 zł. Całkowity koszt programu na rok 2023 to 70 500 zł.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej od 1 stycznia 2021 r. kontynuuje realizację  rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", który polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęciem pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

 

2021-09-06 20:31 Opublikował: Admin