Gmina Zbójna

nie, 24 września 2023 Imieniny: Gerarda i Teodora

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

GOPS Zbójna otrzymał dofinansowanie z programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 8 208 zł Całkowity koszt zadania wynosi 8 208 zł.

 

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej

 

2021-09-06 20:35 Opublikował: Admin