Gmina Zbójna

so, 25 czerwca 2022 Imieniny: Łucji i Wilhelma

Gmina Zbójna

  • Gmina ZbójnaRezerwat: "Kanistan"
  • Gmina ZbójnaBocian
  • Gmina ZbójnaKuriowska procezja Bożego Ciała
  • Gmina ZbójnaRezerwat: Czarny Kąt
Położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w pobliżu trasy komunikacyjnej Nr 61 prowadzącej z Warszawy do Łomży, przy drodze wojewódzkiej Nr. 645 Łomża - Myszyniec.

Obszar gminy pięknie rozciąga się wśród lasów Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, między rzekami: Narwią Pisą, Szkwą. Nieskażone środowisko przyrodnicze z unikalnymi okazami flory i fauny to niepodważalny walor tego regionu. Na terenie gminy i w jej otoczeniu znajduje się 5 rezerwatów przyrody z wieloma gatunkami roślin i zwierząt podlegających ochronie.

Rezerwat: "Kaniston" jest największym i najlepiej zachowanym na terenie Puszczy Kurpiowskiej bagiennym lasem olszowym. Rezerwat "Czarny Kąt" to dorodny drzewostan sosnowy - bór brusznicowy i czernicowy, natomiast "Łokieć" charakteryzuje się zróżnicowaną szatą roślinną, a najcenniejszym jego fragmentem są torfowiska wysokie z unikalną na terenie Puszczy sosną o wysokości ok. 2 m, mimo znacznego wieku oraz liczne gatunki mchów i roślinności bagiennej. "Uroczysko Łokieć" ma wysokie walory przyrodnicze. Zajmuje on cześć wielkiego obszaru torfowiskowego z przewagą brzozy omszanej w drzewostanie.

Szczególnym zasobem gminy jest meandrowy, wyjątkowo urokliwy szlak wodny rzeki Pisy wiodący do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Cały teren gminy zaliczany jest do strefy chronionego krajobrazu. Zadecydowała o tym wysoka lesistość, gdyż ok. 50 % powierzchni gminy stanowią lasy.

Rezerwaty i lasy wokół Zbójnej to ostoja wielu gatunków zwierzyny i ptactwa. Można tu podpatrzeć i podziwiać jelenie, łosie, dziki, bobry. Spotkać można bociana czarnego, puchacza, kraskę, orlika krzykliwego.

Atrakcją dla turystów jest nie tylko dziewicze środowisko naturalne, świeże powietrze, ale także kultura ludowa, którą się tu zachowuje i pielęgnuje. Artyści ludowi chętnie pokażą swoje warsztaty pracy, odkryją tajniki tkania na krosnach, rzeźbienia, plecenia koszy lub wycinania wycinanek kurpiowskich.

W okresie bożonarodzeniowym bardzo żywa jest tradycja kolędowania do wszystkich domów z "Herodami" i "Z Gwiazdą". W Niedziele Palmową można uczestniczyć w procesji z pięknymi kurpiowskimi palmami.

Wiosną i w ostatnią niedzielę września co roku odbywają się w Zbójnej imprezy ludowe, podczas których prezentowany jest kurpiowski śpiew, taniec, gadki i teatr obrzędowy.

W miejscowościach nadrzecznych są wydzielone tereny pod budownictwo rekreacyjne. Istnieją też tutaj dogodne warunki do biwakowania. Podczas ferii zimowych i wakacji miejsca noclegowe oferują szkoły w Dobrymlesie i Kuziach. Powoli zaczynają powstawać gospodarstwa agroturystyczne, w których można skosztować potraw regionalnych i przyjemnie odpocząć.

2003-05-07 16:33 Opublikował: Admin