Gmina Zbójna

pon, 02 października 2023 Imieniny: Teofila i Dionizego

ZASADY ODBIORU PREPARATÓW JODOWYCH W PUNKTACH WYDAWANIA NA TERENIE GMINY ZBÓJNA

Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze.
Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej
www.gov.pl/web/paa

ZASADY ODBIORU PREPARATÓW JODOWYCH W PUNKTACH WYDAWANIA NA  TERENIE GMINY ZBÓJNA:

1.Do punktu wydawania tabletek  jodku potasu należy zgłosić  się z aktualnym dokumentem tożsamości ( dowód osobisty, paszport, prawo jazdy w przypadku dzieci książeczka zdrowia, legitymacja szkolna)


2.Wydawanie tabletek jodku potasu następuje wyłącznie określonym grupom wiekowym wskazanym w tabeli sporządzonej zgodnie z Rekomendacją Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej,


3.W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom zameldowanym /zamieszkującym gminę Zbójna,


4.Wydawanie  tabletek jodku potasu w punktach odbioru będzie wydawane zgodnie z kolejnością zgłaszania się do punktu.


5.Wydawanie tabletek jest ewidencjonowane - wydanie preparatu jest jednorazowe,


6.Wszelkie próby pobierania tabletek jodku potasu przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających , zgłaszane będą Policji,


7.Osoba pełnoletnia może odebrać tabletki jodku potasu dla pozostałych domowników po złożeniu stosownego oświadczenia.

 

WYKAZ PUNKTÓW WYDAWANIA PREPARATÓW JODOWYCH NA TERENIE GMINY ZBÓJNA WRAZ Z PRZYPISANYMI MIEJSCOWOŚCIAMI DO TYCH PUNKTÓW:

1.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „MEDAR” - 18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 40

  • Zbójna, Jurki, Dębniki - ilośc mieszkańców 1499
2.Szkoła Podstawowa w Zbójnej -18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 35
  • Bienduszka, Gontarze, Laski, Osowiec, Pianki, Ruda Osowiecka, Stanisławowo, Tabory - ilość mieszkańców 676
3.Szkoła Podstawowa w Kuziach  18-416 Zbójna ul. Kuzie 34
  • Kuzie, Popiołki, Wyk - ilość mieszkańców 1190
4.Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie - 18-416 Zbójna ul. Dobry Las 65
  • Dobry las, Poredy, Siwiki, Piasutno Żelazne - ilość mieszkańców 775


WYKAZ GRUP WIEKOWYCH OBJĘTYCH PROFILAKTYKĄ WRAZ ZE SPOSOBEM PODAWANIA :

1.Noworodki i niemowlęta do 1 miesiąca życia:
  • Jednorazowo 1/4 tabletki (12,5 mg jodu) Tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać dziecku
2.Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia i dzieci do 3 roku życia:
  • Jednorazowo 1/2 tabletka (25 mg jodu). Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać dziecku
3.Dzieci powyżej 3 roku życia do 12 lat:
  • Jednorazowo 1 tabletka (50 mg jodu). Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletki można pokruszyć i dodać do chłodnego napoju
4.Dzieci powyżej 12 lat i dorośli do 60 lat:
  • Jednorazowo 2 tabletka (100 mg jodu). Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem
5.Kobiety w ciąży (każdy wiek):
  • Jednorazowo 2 tabletka (100 mg jodu). Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia preparat jodowy otrzymają wszystkie osoby do 60 roku życiaZałączniki

  1. Informacja o tabletkach z jodkiem potasu (z instrukcji użytkowania)
2022-11-25 13:57 Opublikował: Admin