Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Przyroda i turystyka

Foto nr 2508
Fotogaleria
Gmina Zbójna ma olbrzymie znaczenie w systemie ochrony przyrody. Wielość form ochrony (w tym 3 obszary Natura 2000) potwierdza ogromną różnorodność biologiczną tego terenu. Należy sądzić, że obecnie, w dobie zrównoważonego rozwoju, utrata bioróżnorodności i widoczne gołym okiem zmiany klimatu - to dwa podstawowe wyzwania dla ludzkości.