BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWNIKÓW ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

2023-10-27 07:58 - Dodanie nowej wiadomości: WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWNIKÓW ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

2023-10-27 08:07 - Korekta odnośnika - niedziałający link

2023-10-30 09:22 - Aktualizacja załączników, dodanie załącznika numer 3

2023-10-30 09:27 - Poprawa nie działającego linku

2023-10-30 09:34 - Dodanie podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbójna

2024-02-29 15:09 - Aktualizacja podmiotów

Przejdź do wiadomości