BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWNIKÓW ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W dniu 9 sierpnia 2022 roku weszły w życie kluczowe zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie kontroli i sprawozdań dotyczących gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych.

Wprowadzono nowe obowiązki dla gmin tj:

 • sporządzanie 2 letniego planu kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • przeprowadzenie do dnia 8 sierpnia 2024 r. kontroli wszystkich nieruchomości, pod względem posiadania umowy i dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków (wymagana prawidłowa częstotliwość opróżniania),
 • sporządzanie od 2023 roku, szczegółowego sprawozdania z zakresu gospodarki ściekowej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenach nieskanalizowanych.

WÓJT GMINY SPRAWUJE KONTROLĘ PRZESTRZEGANIA I STOSOWANIA PRZEPISÓW WW. USTAWY, DLATEGO:

APELUJEMY

 • Jeżeli masz przydomową oczyszczalnię ścieków- eksploatuj ją zgodnie z instrukcją użytkowania,
 • Użytkujesz zbiornik bezodpływowy (szambo) do gromadzenia nieczystości, dbaj o jego dobry stan techniczny i szczelność,
 • Obowiązkowo zawrzyj umowę na piśmie na wywóz nieczystości ciekłych/ osadników z przydomowej oczyszczalni z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zbójna,
 • Zlecaj opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych/osadników z przydomowej oczyszczalni z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody i pojemności zbiornika/ osadnika przydomowej oczyszczalni oraz instrukcji jej użytkowania,
 • Zachowaj do kontroli potwierdzenia opróżniania zbiornika i wywozu nieczystości ciekłych/osadników z przydomowej oczyszczalni z datą i informacją o ilości odebranych nieczystości, za okres co najmniej  z ostatnich 12 miesięcy,
 • Przygotuj się do obowiązkowej kontroli, wymagane będzie okazanie aktualnej umowy, dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego/osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, z których wynikać powinna prawidłowa częstotliwość opróżniania.

INFORMUJEMY

 • Informujemy, że  zostanie wydane Zarządzenie Wójta Gminy Zbójna w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków wynikających z Ustawy,
 • Ramowy plan kontroli zamieszony został wraz z niniejszą informacją na stronie internetowej,
 • Kontrole wymaganych dokumentów rozpoczną się od listopada 2023 roku w terminach wyznaczonych w wezwaniach do kontroli lub zawiadomieniach o kontroli,
 • Właściciele nieruchomości mogą również, bez wezwania lub zawiadomienia przedłożyć do Urzędu Gminy Zbójna wymagane dokumenty od listopada 2023 r., celem kontroli.

 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zbójna :

 1. Usługi Asenizacyjne Zdzisław Wierciszewski , 18-400 Stara Łomża nad Rzeką 48, tel. 698 678 445
 2. TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 804 204 204 804    
 3. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel . 32 278 45 31
 4. mToilet Sp. z o.o. ul.Toruńska 31, 03-226 Warszawa, tel. 800 000 800
 5. KO-MAR Marek Kopczewski Wyłudzin 13, 18-421 Piątnica, tel . 606 472 985
 6. WCTRON Sp. z o.o. wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław, tel. 800 808 308
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 27 paź 2023 07:52
Data opublikowania: piątek, 27 paź 2023 07:58
Data edycji: poniedziałek, 30 paź 2023 09:27
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 5403 razy
Ilość edycji: 5