BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 9

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 15 września 2004

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 września 2004

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO

Przed zmianą: 2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : usługi bankowe, polegające na udzieleniu kredytu obrotowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań z tytułu kredytów/pożyczek Gminy Zbójna w wysokości 1.200.000,00 zł ( słownie : jeden milion dwieście trysięcy złotych) na następujących warunkach spłaty: 1/ spłata kredytu w okresie 36 miesięcy, w ratach miesięcznych, w tym w 2005 r. wysokość spłat ogółem 50.000,00 zł , w 2006 roku wysokość spłat ogółem 400.000,00 zł i w 2007 r. wysokość spłat ogółem 750.000,00 zł 2/ karencja w spłacie rat 3 miesiące, 3/ pierwsza rata płatna 01.01.2005 r., po zmianie: pkt. 2 otrzymuje nową treść: „2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : usługi bankowe, polegające na udzieleniu kredytu obrotowego na wydatki bieżące, nie znajdujące pokrycia w dochodach Gminy Zbójna w wysokości 1.000.000,00 zł ( słownie : jeden milion złotych) na następujących warunkach spłaty: 1/ spłata kredytu w okresie 36 miesięcy, w ratach miesięcznych, w tym w 2005 r. wysokość spłat ogółem 50.000,00 zł , w 2006 roku wysokość spłat ogółem 300.000,00 zł i w 2007 r. wysokość spłat ogółem 650.000,00 zł, 3. Pozostałe punkty ogłoszenia pozostają bez zmian 4. Zmiana treści ogłoszenia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz umieszczenie na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzyński.pl/bip - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 września 2004

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian