BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2014-12-10 10:42 - Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna w 2015r.

2024-02-06 14:43 - Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna w 2015r.

Przejdź do wiadomości