BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XIX/104/12 RADY GMINYZBÓJNA z dnia 28 grudnia 2012 r.

2013-03-12 15:15 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/104/12 RADY GMINYZBÓJNA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Przejdź do wiadomości