BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XX/107/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 12 lutego 2013

2013-03-13 14:42 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XX/107/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 12 lutego 2013 w sprawie: wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Przejdź do wiadomości