Gmina Zbójna

nie, 29 stycznia 2023 Imieniny: Zdzisława i Franciszka

INFORMACJA DOT. REALIZACJI PROJEKTU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ SOLARÓW.

W związku z tym, że będzie możliwość realizacji projektu obejmującego zarówno zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych jak i instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, Gmina Zbójna wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców umożliwia wzięcie udziału w projekcie również Beneficjentom, którzy chcą skorzystać z dofinansowania do zakupu i montażu instalacji solarnych. W takim przypadku Beneficjent powinien złożyć deklarację oraz uiścić wpłatę w wysokości 300 zł na dokumentację techniczną instalacji solarnej jego budynku do 16 grudnia 2016r. Procedura, tryb i zasady naboru są analogiczne jak w przypadku ogniw fotowoltaicznych. Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania zakupu i montażu zarówno ogniw fotowoltaicznych jak i instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w jednym gospodarstwie domowym. Deklaracja i nr konta bankowego wraz z drukiem wpłaty gotówkowej będzie zamieszczona poniżej.
więcej

Informacja Wójta Gminy Zbójna

foto
o stanie zaawansowania prac nad projektem ogniwa fotowoltaiczne w Gminie Zbójna.
więcej

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAKUPU I INSTALACJI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna do dnia 30 czerwca 2016r.
więcej

Konto bankowe do dokonywania wpłat na dokumentację

Konto bankowe do dokonywania wpłat na dokumentację: 71 8757 0001 2604 7005 2000 0120 W załączeniu przygotowany do wydruku druk wpłaty gotówkowej. Po wydruku należy uzupełnić swoimi danymi (imię nazwisko, adres).
więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKUPU I INSTALACJI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH - CZĘŚĆ I

NA POTRZEBY WŁASNE GOSPODARSTWA DOMOWEGO W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ZBÓJNA W LATACH 2016 –2018.
więcej

« · 1 · »