Gmina Zbójna

so, 09 grudnia 2023 Imieniny: Wiesławy i Leokadii

Centrum Kultury Kurpiowskiej

foto
Projekt p.n. „Centrum Kultury Kurpiowskiej” realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0345/19-00 z dnia 09.07.2020r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie/Poddziałania 8.6.Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
więcej

« · 1 · »