Gmina Zbójna

wt, 21 września 2021 Imieniny: Hipolita i Mateusza

System komunikacji z mieszkańcami.

foto
Wszyscy mieszkańcy gminy chcący otrzymywać powiadomienia SMS z Urzędu Gminy Zbójna będą mogli przystąpić do programu. Rozsyłane będą komunikaty z informacjami dotyczącymi życia miejscowości i gminy np. wydarzenia kulturalne, odbiory odpadów, odczyty wodomierzy.
więcej

Wybierz wydział:

Urząd Gminy w Zbójnej

ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna

tel.: 86 2140029
e-mail: ugzbojna@lo.home.pl

Kurpie to region położony w północno-wschodniej części Mazowsza, nazwanej (wraz z Mazurami) przez Oskara Kolberga Mazowszem Starym, któremu poświęcił jeden z tomów swego monumentalnego dzieła Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania (...), pieśni, muzyka i tańce (Mazowsze T. IV). We wstępie pisał: Me masz podobno w Królestwie smutniejszej okolicy nad puszczę Myszeniecką (...). Me ujrzysz tam, jak tylko wydmy piaszczyste, obszerną przestrzeń ziemi lotnym piaskiem zasy­paną i do uprawy mniej zdatną. Bagna błotniste i lasy nikczemne, bo na lichym gruncie nawet sos­nowe drzewo tępo i krzywo rośnie. Obszar ten nazywany jest Puszczą Zieloną. Jego mieszkańcy już przez Kolberga określani byli Puszczakami lub Kurpiami.

Kurpie jako region słyną z kilku specyficznych tylko dla tego regionu wytworów kulturalnych. Najsłynniejsze z nich to wyroby z bursztynu powstające tutaj od początku 17 wieku, inne to kurpiowskie wycinanki, rzeźby i palmy wielkanocne.
Wycinanki robiły tylko i wyłącznie kobiety. Przedstawiają one rozmaite figury, smoki, kwiaty i różnych dziwacznych zwierząt. Kiedyś wycinanki te służyły do ozdabiania kurpiowskich chat, teraz są one ciekawymi pamiątkami z tego regionu.
Mężyźni na kurpiach trudnili się głównie rzeźbiarstwem. Tworzyli oni przede wszystkim rzeźby religijne np. rzeźba Pana Jezusa Frasobliwego. Większe figury stawiane były na rozstajach dróg i przy drogach we wsiach. Do dzisiaj jeszcze we wsiach pozostał zwyczaj aby na nabożeństwa "majowe", "czerwcowe" lub różaniec spotykać się przy przydrożnych krzyżach i figurach.

Rekordy Gminy 2021

foto
Znamy już wyniki konkursu
więcej


Rekordy Gminy

foto
15 września 2021
więcej

Festyn naukowy

foto
SamoRządowe Przygody z Nauką
więcej

Zabiegi kastracji sterylizacji psów z terenu Gminy Zbójna

foto
Gmina Zbójna razem z Fundacją dla Zwierząt Jedno Serce nie da Rady przy współpracy z Gabinetem Weterynaryjnym Laski 9 zapraszają do udziału w akcji kastracji i sterylizacji psów z terenu naszej gminy. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest wypełnienie wniosku, okazanie zaświadczenia o aktualnym szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie, oraz rozmowa kwalifikacyjna.
więcej

„Bitwy Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich

foto
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”. Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.
więcej

Strategia Rozwoju Miasta Łomża

foto
Miasto Łomża przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030, tj. dokumentu określającego cele strategiczne oraz kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Łomży, wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców.
więcej

Nieodpłatne poradnictwo prawne bliżej obywatela

foto
Zapraszamy na spotkanie z doradcami Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w dniu 29 sierpnia 2019 w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna w godzinach od 10 do 13
więcej

Harmonogram odbioru odpadów na 2021

foto
w załączeniu udostępniamy harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Zbójna na 2021
więcej

RUSZA ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH

foto
Informujemy , że w pierwszym tygodniu marca 2021 roku tj. od 1 do 5 marca 2021 firma MPO Białystok będzie prowadziła (zaległy) odbiór odpadów selektywnych za miesiąc luty 2021.
więcej

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US

foto
• 15 lutego br. rozpoczłą się okres rozliczeń PIT za rok 2020. • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje. • Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 2021r.
więcej

Znakowanie koszy - kontrola segregacji odpadów

foto
Wójt Gminy Zbójna informuje, że od miesiąca maja 2021 rozpocznie się kontrola sposobu segregacji odpadów przez mieszkańców. W związku z tym zobowiązujemy mieszkańców gminy do oznakowania (zaadresowania) koszy na odpady zmieszane.
więcej


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W ROKU 2021

foto
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO zorganizowane przez Powiat Łomżyński: Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży Szosa Zambrowska 1/27 , pokój 421 (III piętro): od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 12.30 - pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny lub adwokat. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 215 (I piętro): od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00 – punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży.
więcej

Chcesz pomóc potrzebującemu seniorowi? Dołącz do akcji

foto
Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów mogą zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy.
więcej

ANKIETA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ZBÓJNA

W związku z przystąpieniem do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na nowy okres przyznawania środków z UE zwracamy się z prośbą o wypełnienie przedmiotowej ankiety.
więcej

Obchody 77 rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym

foto
W piękną słoneczną niedziele 27 czerwca 2021 mieszkańcy i włodarze gmin Zbójna i Kolno spotkali się aby uczcić pamięć pamięć 10 żołnierzy AK, którzy 29 czerwca 1944r. stoczyli nierówny bój z Niemcami.
więcej

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos

foto
W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.
więcej

Harmonogram odbioru odpadów od 1 września do końca 2020

foto
Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów z terenu naszej gminy od 1 września do końca 2020 roku.
więcej

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

foto
Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego od 1 lipca w życie wchodzi obowiązek składania deklaracji w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele nieruchomości będą musieli wskazać, z jakich źródeł ciepła korzystają. Jeśli nie dopełnią tego obowiązku, może zostać na nich nałożony mandat w wysokości 500 zł lub nawet grzywna 5000 zł.
więcej

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

foto
Wójt Gminy Zbójna informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
więcej

Ochronne szczepienia lisów

foto
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży informuje że od 22 do 30 kwietnia 2021 na terenie powiatu łomżyńskiego będą prowadzone ochronne szczepienia lisów.
więcej


Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dni

foto
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od 1 marca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
więcej

Bezpłatny rachunek w każdym banku

foto
Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów.
więcej

Sytuacje mające niekorzystny wpływ na środowisko

foto
Jeśli widzisz coś niepokojącego, mogącego mieć niekorzystny wpływ na środowisko, zgłoś interwencję. Wystarczy uzupełnić wniosek na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz
więcej

Projekt “Zdalna szkoła” w Gminie Zbójna

foto
Zbójna w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskało grant w wysokości 44 784,39 zł na zakup sprzętu dla nauczycieli ze szkół z terenu naszej gminy. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Nowoczesny laptopy usprawnią nauczanie w systemie nauki zdalnej.
więcej

Informacja o wirusie ptasiej grypy

foto
W załączeniu do wiadomości udostępniamy aktualna ocenę ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związaną z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx
więcej

13 batalion lekkiej piechoty w Łomży szuka zawodowców

foto
Weszły w życie przepisy upraszczające procedurę rekrutacji do terytorialnej służby wojskowej. Kandydaci do terytorialnej służby wojskowej nie muszą już przechodzić dodatkowych badań w wojskowej komisji lekarskiej
więcej

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

foto
Gminne Biuro Spisowe w Zbójnej ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych.
więcej

Centrum Kultury Kurpiowskiej

foto
Projekt p.n. „Centrum Kultury Kurpiowskiej” realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0345/19-00 z dnia 09.07.2020r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie/Poddziałania 8.6.Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
więcej

Zasady ochrony drobiu przed wirusem grypy ptaków

foto
ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY
więcej

Szkolenia w ramach projektu "Cyfrowe Podlaskie"

foto
Open Education Group Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń realizowanych w ramach projektu "Cyfrowe Podlaskie", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
więcej

Zapraszamy Ciebie do samospisu

foto
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.07.2021 r. w godz. 9:00-14:00 w Punkcie Spisowym zorganizowanym w Zbójnej (teren przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Łomżyńska 44) będzie istniała możliwość skorzystania z pomocy pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku w dopełnieniu obowiązku spisowego w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
więcej

BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

foto
Kto może korzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego Ww. formy pomocy przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i potwierdzi to pisemnym oświadczeniem. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, porady prawne i obywatelskie mogą być udzielane także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
więcej