BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Anna Górak Sekretarz Gminy
2 Bajno Michał Inspektor
3 Elżbieta Parzych Skarbnik Gminy
4 Elżbieta Parzych inspektor ds obsługi Rady
5 Iwona Brulińska Inspektor
6 Małgorzata Niewiadomska Specjalista
7 Marta Poreda Inspektor
8 Renata Bajno Kierownik GOPS Zbójna
9 Renata Krajewska Dyrektor GOK w Zbójnej
10 Tadeusz Dziekoński Inspektor ds. ochrony ochrony środowiska
11 Tomasz Chojnowski
12 Zdzisław Parzych Inspektor