Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW 500 +

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej informuje, zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 należy składać od dnia 1 sierpnia 2017r. Wnioski można składać od miesiąca sierpnia 2017 r. osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41 lub w formie elektronicznej. Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko wynosi 800 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1 200 zł netto na osobę w rodzinie. W okresie zasiłkowym 2017/2018 będą brane pod uwagę dochody z roku bazowego 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego. W przypadku ustalania prawa do ww. świadczenia na drugie i kolejne dziecko nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. za pierwsze dziecko w rodzinie uznaje się najstarsze dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia.

 

Dodatkowe informacje na  temat programu rodzina 500+ można uzyskać na stronach internetowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Program+Rodzina+500+plus/