Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Rodzina 500+

Zdjęcie do wiadomości Zmiany w programie 500+

Zmiany w programie 500+

4 sty 2022
W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2021, poz. 1981) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie sekcja świadczeń rodzinnych informuje, że od 1 stycznia 2022 obsługą programu „Rodzina 500 plus” będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW 500 +

12 wrz 2017
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej informuje, zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 należy składać od dnia 1 sierpnia 2017r. Wnioski można składać od miesiąca sierpnia 2017 r. osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41 lub w formie elektronicznej. Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko wynosi 800 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1 200 zł netto na osobę w rodzinie. W okresie zasiłkowym 2017/2018 będą brane pod uwagę dochody z roku bazowego 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego. W przypadku ustalania prawa do ww. świadczenia na drugie i kolejne dziecko nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. za pierwsze dziecko w rodzinie uznaje się najstarsze dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia.