Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Zmiany w programie 500+

Foto nr 2391
Fotogaleria
W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2021, poz. 1981) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie sekcja świadczeń rodzinnych informuje, że od 1 stycznia 2022 obsługą programu „Rodzina 500 plus” będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania przez GOPS. Ośrodek w dalszym ciągu będzie realizatorem świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski oraz wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 r (na okres zasiłkowy 2022/2023).

 

Fotogaleria