Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Rolnictwo

Zdjęcie do wiadomości Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

15 kwi 2024
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.
Zdjęcie do wiadomości Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 rozpoczęte

Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 rozpoczęte

10 kwi 2024
Zobacz, kto został nominowany i zagłosuj. Wciąż możesz zgłosić swojego kandydata.
Zdjęcie do wiadomości KRUS informuje

KRUS informuje

12 mar 2024
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 lutego 2024 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł.
Zdjęcie do wiadomości Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania

Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania

1 sie 2023
Województwo Podlaskie jest Liderem projektu pn. „Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego", który jest finansowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.
Zdjęcie do wiadomości Ptasia grypa  atakuje

Ptasia grypa atakuje

26 maj 2023
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Zdjęcie do wiadomości Sytuacje mające niekorzystny wpływ na środowisko

Sytuacje mające niekorzystny wpływ na środowisko

16 lip 2021
Jeśli widzisz coś niepokojącego, mogącego mieć niekorzystny wpływ na środowisko, zgłoś interwencję. Wystarczy uzupełnić wniosek na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz
Zdjęcie do wiadomości Szkody w inwentarzu gospodarskim wyrządzane przez wilki.

Szkody w inwentarzu gospodarskim wyrządzane przez wilki.

23 mar 2021
Poniżej przekazujemy wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na temat działań mających na celu przybliżenie wiedzy jak należy postępować w sytuacji pojawiania sie wilków na terenach zamieszkałych oraz w celu zwiększenia akceptacji wilka.
Zdjęcie do wiadomości Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

23 mar 2021
Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Białymstoku zaprasza do składania wniosków na wapnowanie powierzchni rolnych.