BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 02 kwietnia 2019

Wiadomości

Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANU DANYCH OSOBOWYCH SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANU DANYCH OSOBOWYCH SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 kwietnia 2019

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU II POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU II POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI J RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 kwietnia 2019

Wiadomości

Oświadczenie majątkowe złożone na rozpoczecie kadencji wójta 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Elżbiety Parzych złożone na rozpoczecie kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 kwietnia 2019

Wiadomości

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2019”

Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2019” - [Wszystkie zmiany]

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021

Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 kwietnia 2019

Wiadomości

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystapieniu o opinię

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystapieniu o opinię - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 kwietnia 2019

Wiadomości

Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Zbójna

Edycja wiadomości Dyżury Urzędnika Wyborczego Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 kwietnia 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 kwietnia 2019

Wiadomości

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 31.03.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Zbójna na dzień 31.03.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2018

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2018 - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania za 2018 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania za 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 kwietnia 2019

Wiadomości

Renata Leszczyńska - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej

Dodanie nowej wiadomości: Renata Leszczyńska - Główny Księgowy Gminneo Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej - [Wszystkie zmiany]

Renata Bajno - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej

Dodanie nowej wiadomości: Renata Bajno - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian