BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU II POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 5 kwietnia 2019 roku o godz. 1000 w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy Zbójna odbędzie się II posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
  5. Rozpatrzenie złożonych wniosków.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący Komisji

                                                                 Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                    

 

                                                               /-/Krzysztof Pianka

Data powstania: środa, 3 kwi 2019 14:48
Data opublikowania: środa, 3 kwi 2019 14:50
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 646 razy