BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 05 maja 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXI POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXI POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVIII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVIII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 maja 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.1.1.18.2021.RŚ z dnia 28 kwietnia 2021roku.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WSTII.420.1.1.18.2021.RŚ z dnia 28 kwietnia 2021roku. - [Wszystkie zmiany]

Paweł Korwek - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Paweł Korwek - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Witod Cekała - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Witod Cekała - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Witod Cekała - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Witod Cekała - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Serafin - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Serafin - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Roman Grzyb - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Roman Grzyb - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Charubin - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Charubin - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Renata Szewczyk - Radna Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Renata Szewczyk - Radna Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Mieczysław Karpiński - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Mieczysław Karpiński - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Kopeć - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Kopeć - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Andrzej Grzymała - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Grzymała - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Anna Parzych - Radna Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Anna Parzych - Radna Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Milena Parzych - Radna Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Milena Parzych - Radna Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Krzysztof Pianka - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Krzysztof Pianka - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Dariusz Pianka - Radny Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Dariusz Pianka - Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Lemański Andrzej Rady Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Banach Tomasz Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barszcz Marian Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Cekała Witold Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Cekała Witold Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grzymała Andrzej Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Charubin Andrzej Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Gawrych Grzegorz Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Parzych Anna Radna Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Parzych Krzysztof Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pianka Krzysztof Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Serafin Andrzej Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Żbikowski Ryszard Radny Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MariaPopielarczyk- Radna Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 maja 2021

Wiadomości

XVIII Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 10 maja 2021 o godzinie 14:00

Dodanie nowej wiadomości: XVIII Sesja Rady Gminy Zbójna odbędzie się 10 maja 2021 o godzinie 14:00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 maja 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZARZĄDZENIE NR 33/21 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 109/20 w sprawie wykonania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 maja 2021

Wiadomości

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Program wychowawczo-profilaktyczny

Dodanie nowej wiadomości: Program wychowawczo-profilaktyczny - [Wszystkie zmiany]

oświadczenie majątkowe T chojnowski

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe T chojnowski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 maja 2021

Wiadomości

Andrzej Lemański - Przewodniczący Rady Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Andrzej Lemański - Przewodniczący Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 maja 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 37bc59c9-d435-4675-b1ea-f500f34acafd

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 37bc59c9-d435-4675-b1ea-f500f34acafd - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIII POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIII POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 maja 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 maja 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.49.2020.MW.4

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 maja 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.49.2020.MW.4 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 maja 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.48.2020.MW.4

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 maja 2021 nr DOOŚ-WDŚZOO.420.48.2020.MW.4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 maja 2021

Wiadomości

PROSZĘ WYBRAĆ DOSTĘPNĄ KATEGORIĘ Z MENU PO PRAWEJ STRONIE

Dodanie nowej wiadomości: PROSZĘ WYBRAĆ DOSTĘPNĄ KATEGORIĘ Z MENU PO PRAWEJ STRONIE - [Wszystkie zmiany]

PROSZĘ WYBRAĆ DOSTĘPNĄ KATEGORIĘ Z MENU PO PRAWEJ STRONIE

Dodanie nowej wiadomości: PROSZĘ WYBRAĆ DOSTĘPNĄ KATEGORIĘ Z MENU PO PRAWEJ STRONIE - [Wszystkie zmiany]

PROSZĘ WYBRAĆ DOSTĘPNĄ KATEGORIĘ Z MENU PO PRAWEJ STRONIE

Dodanie nowej wiadomości: PROSZĘ WYBRAĆ DOSTĘPNĄ KATEGORIĘ Z MENU PO PRAWEJ STRONIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIV POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIV POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna nr PP.6220.1.2021 z dnia 28.05.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna nr PP.6220.1.2021 z dnia 28.05.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 maja 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian