BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXI POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10 maja 2021 roku o godz. 1340 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej odbędzie się XXI posiedzenie Komisji Budżetowej.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Wydanie opinii w sprawie uchwał wniesionych pod obrady XVIII sesji Rady Gminy.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       Przewodnicząca Komisji

                                                                 

            Budżetowej

                                                                    

 

                                                         /-/Anna Parzych

Data powstania: środa, 5 maj 2021 07:31
Data opublikowania: środa, 5 maj 2021 07:32
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 156 razy