BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIV POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 7 czerwca 2021 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędzie się XXIV posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy na 2020 rok i sformułowanie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Komisj

 

 

                                                                                       Paweł Korwek

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 28 maj 2021 12:58
Data opublikowania: piątek, 28 maj 2021 12:59
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 222 razy