BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 02 grudnia 2022

Wiadomości

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 grudnia 2022

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2

Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZARZĄDZENIE NR 74/22 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 grudnia 2022

Wiadomości

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2-SPROSTOWANIE OMYŁKI

Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2-SPROSTOWANIE OMYŁKI - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XLIV POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XLIV POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIX SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIX SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 grudnia 2022

Wiadomości

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie-obwieszczenie nr.RLŁ.6220.5.2021 z dnia 8 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie-obwieszczenie nr.RLŁ.6220.5.2021 z dnia 8 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 grudnia 2022

Wiadomości

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR RIO.II-00310-99/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO.II-00310-99/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR RIO.II-00311-99/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR RIO.II-00311-99/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: ZARZĄDZENIE NR 74/22 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 grudnia 2022

Wiadomości

Sprawozdanie z badań wody z dnia 6 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody z dnia 6 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 grudnia 2022

Wiadomości

XXIX Sesja Rady Gminy Zbójna 15 grudnia 2022 roku godz. 10:00

Dodanie nowej wiadomości: XXIX Sesja Rady Gminy Zbójna 15 grudnia 2022 roku godz. 10:00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 grudnia 2022

Wiadomości

XXIX Sesja Rady Gminy Zbójna 15 grudnia 2022 roku godz. 10:00

Aktualizacja nagrania Sesji Rady Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie-obwieszczenie/decyzja nr.RLŁ.6220.3.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie-obwieszczenie/decyzja nr.RLŁ.6220.3.2021 z dnia 15 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie-obwieszczenie/decyzja nr.RLŁ.6220.4.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie-obwieszczenie/decyzja nr.RLŁ.6220.4.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 grudnia 2022

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 15256fc2-b763-4787-ab89-ccd899ec6e0c

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 15256fc2-b763-4787-ab89-ccd899ec6e0c - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 grudnia 2022

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania c211178d-3465-4613-a64f-4277cf5d2970

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania c211178d-3465-4613-a64f-4277cf5d2970 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 grudnia 2022

Wiadomości

Podmioty uprawnione do zawarcia umowy na opróżnianie

Dodanie nowej wiadomości: Podmiotami uprawnionym do zawarcia umowy na opróżnianie - [Wszystkie zmiany]

Nowe wiadomości dotyczące dystrybucji węgla na terenie gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Nowe wiadomości dotyczące dystrybucji węgla na terenie gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 grudnia 2022

Wiadomości

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 grudnia 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 grudnia 2022

Wiadomości

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian