BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIX SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 15 grudnia 2022 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXIX sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zbójna na lata 2023-2034.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2022-2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania Gminie Łomża zadań Gminy Zbójna z zakresu organizacji części publicznego transportu zbiorowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zbójna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego.
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                              Andrzej Lemański

 

Data powstania: wtorek, 6 gru 2022 10:54
Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2022 10:57
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 94 razy