Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA

Foto nr 2570
Fotogaleria
P.N. „REMONT ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W DOBRYM LESIE” W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Na podstawie § 8 ust. 6  Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Zbójna zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn. „Remont zabytkowego kościoła p.w. Najświętszego Sakramentu w Dobrym Lesie”.

Prowadzącym postępowanie zakupowe mającym na celu wyłonienie wykonawcy zadania jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Sakramentu w Dobrym Lesie.

Dane kontaktowe:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Sakramentu w Dobrym Lesie

Dobry Las 113

18-416 Zbójna

tel. 86 214 15 09, 664 012 555

Dokumentacja  postępowania oraz dokumentacja techniczna znajdują się w kancelarii parafialnej.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej remontu zabytkowego kościoła p.w. Najświętszego Sakramentu w Dobrym Lesie.  Zakres planowanych robót obejmuje:

1. Roboty pomocnicze takie jak demontaż wyposażenia.

2. Roboty rozbiórkowe zużytej podłogi drewnianej na parterze oraz chórze muzycznym wraz z legarami i podporami.

3. Usunięcie zagrzybionej warstwy piasku oraz ścinków drewna.

4. Wykonanie warstwy stabilizującej żwirowej.

5. Wykonanie warstwy chudego betonu.

6. Ułożenie folii budowlanej.

7. Ułożenie izolacji termicznej.

8. Ułożenie folii budowlanej.

9. Jastrych cementowy gr. 7cm na warstwie folii paroprzepuszczalnej.

10. Wykonanie słupków ceglanych.

11. Ułożenie legarów.

12. Ślepa podłoga z tarcicy iglastej, bezsęczna, wilgotność do 8%.

13. Zabezpieczenie p.poż. podłogi ślepej oraz na chórze.

14. Wykonanie warstwy licowej podłogi z desek dębowych w układzie okrętowym.

15.Wykonanie listwowania z systemem wentylacji grawitacyjnej przestrzenie podpodłogowej.

16. Wykonanie systemu wentylacji grawitacyjnej przestrzeni podpodłogowej.

17. Po wykonaniu wszystkich prac wykonać ponowny montaż ołtarzy bocznych oraz demontaż konstrukcji ołtarza głównego.

18. Zabezpieczenie podłogi preparatami z zawartością wosków.

Prace będą prowadzone na podstawie:

  • decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 194//2024 z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę,
  • pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Ł.5142.20.2024.SZ z dnia 21.03.2024r. na prowadzenie robót budowlanych.

Roboty prowadzone będą pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dobry Las, dnia 27.05.2024r.

Elżbieta Parzych – Wójt Gminy Zbójna

Załączniki