BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego

środa, 28 cze 2023 13:27
Foto: Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Piasutno Żelazne

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego

środa, 28 cze 2023 13:14
Foto: Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Piasutno Żelazne

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o uzgodnienie

piątek, 2 cze 2023 14:11
Foto: ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o uzgodnienie

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o uzgodnienie

wtorek, 30 maj 2023 13:31
Foto: ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o uzgodnienie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obejmujące: budowę sieci wodociągowej rozdzielczej.

OBWIESZCZENIE nr.PP.6733.1.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku

środa, 26 kwi 2023 12:46
Foto: OBWIESZCZENIE nr.PP.6733.1.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku
ws. budowy infrastruktury technicznej, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące budowę sieci wodociągowej rozdzielczej.

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o uzgodnienie

wtorek, 28 mar 2023 10:19
Foto: ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o uzgodnienie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - infrastruktura techniczna, której przedmiotem są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obejmujące: budowę sieci wodociągowej rozdzielczej.

DECYZJA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

poniedziałek, 29 mar 2021 13:03

UCHWAŁA NR XV/104/20 RADY GMINY ZBÓJNA Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 R.

środa, 30 gru 2020 10:33
sprawie przyjęcia regulaminu dostarczenia wody na terenie Gminy Zbójna

DECYZJA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

piątek, 18 maj 2018 13:13

UCHWAŁA NR XV/10/17 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 14 lutego 2017 r.

piątek, 17 lut 2017 14:52
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA NR X/13/16 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 31 marca 2016 r.

czwartek, 31 mar 2016 14:23
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA NR XXXIII/30/14 Rady Gminy Zbójna z dnia 12 listopada 2014 r.

środa, 12 lis 2014 11:30
w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Zbójna