BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania pt.

czwartek, 20 cze 2024 10:43
Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna -2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Zbiórka, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Zbójna.

wtorek, 11 cze 2024 11:14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr.RLŁ.6140.28.2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku

poniedziałek, 4 gru 2023 14:08
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr.RLŁ.6140.28.2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku
dot. postępowania o udzielenie zamówienie publicznego pn. ‚‚ Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Zbójna i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024r. ’’

Zapytanie ofertowe - Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Zbójna i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

środa, 15 lis 2023 13:05
Gmina Zbójna ogłasza zapytanie na poniżej wymienioną usługę

Aktualizacja z informacji z wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.

poniedziałek, 2 paź 2023 13:47
Foto: Aktualizacja  z informacji z wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.
Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna. Poprzednie ogłoszenie zawierało niekompletną listę ofert. Jednak aktualizacja nie ma wpływu na wybór oferty.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.

środa, 27 wrz 2023 08:30
Foto: Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.
Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna

Zapytanie ofertowe - na Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna

poniedziałek, 18 wrz 2023 11:28
FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY na wykonanie zamówienia o wartości do kwoty określonej na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 14 lipca 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Zbójna ul. Łomżyńska 64 18-416 Zbójna NIP 718 20 27 616 II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.

poniedziałek, 8 maj 2023 08:12
usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 2023

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 2023

piątek, 14 kwi 2023 10:12
Wójt Gminy Zbójna zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedsięwzięcia obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag, z obszaru gminy Zbójna, zgodnie z poniższą specyfikacją

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia "Wyłapywanie bezdomnych psów z ternu gminy Zbójna"

piątek, 3 lut 2023 15:23
Foto: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od 1 lutego 2023 do 31 grudnia 2023.

Zapytanie ofertowe - Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Zbójna i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

środa, 11 sty 2023 11:08
Gmina Zbójna ogłasza zapytanie na poniżej wymienioną usługę

Zapytanie ofertowe- „Cyfrowa Gmina”

czwartek, 20 paź 2022 14:02
Wójt Gminy Zbójna zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Zbójna w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.

wtorek, 5 kwi 2022 09:54
usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 2022

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 2022

środa, 23 mar 2022 11:17
Wójt Gminy Zbójna zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedsięwzięcia obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag, z obszaru gminy Zbójna, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Zbójna od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

wtorek, 23 lis 2021 11:39
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 13.12 2021 do godz. 15:00

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.

piątek, 3 wrz 2021 14:10
Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna -2021

Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna -2021

wtorek, 24 sie 2021 15:17
Zapytanie ofertowe nr 1 na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna". Przedmiotem zamówienia jest odbiór ok. 80 ton wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego.

Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Zbójna i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

wtorek, 17 lis 2020 14:34
Gmina Zbójna ogłasza zapytanie na poniżej wymienioną usługę.

Informacja o unieważnieniu postepowania zapytania ofertowego na usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania.

poniedziałek, 19 paź 2020 11:42
Wójt Gminy Zbójna informuje że po przeanalizowaniu analizy złożonych ofert na usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania UNIEWAŻNIA postępowanie zapytania ofertowego. Powodem unieważnienia jest fakt że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zarezerwował na realizację zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 2 - usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

wtorek, 6 paź 2020 10:55
Wójt Gminy Zbójna zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego usunięcie odpadów, zlokalizowanych na terenie działki ewidencyjnej nr 187 obręb Dębniki w miejscowości Dębniki z obszaru gminy Zbójna, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Zapytanie ofertowe na usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

piątek, 18 wrz 2020 13:17
Wójt Gminy Zbójna zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego usunięcie odpadów, zlokalizowanych na terenie działki ewidencyjnej nr 187 obręb Dębniki w miejscowości Dębniki z obszaru gminy Zbójna, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Zapytanie ofertowe nr 2 na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna".

poniedziałek, 10 sie 2020 14:54

Zapytanie ofertowe na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Zbiórka, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna".

czwartek, 30 lip 2020 14:33
Przedmiotem zamówienia jest odbiór ok. 40 ton wyrobów zawierających azbest z  terenu gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego.

Zapytanie cenowo-ofertowe nr 2 - dotyczące rozgraniczenia działki w miejscowości Poredy

środa, 8 lip 2020 12:05
W załączeniu mapka i formularz cenowo ofertowy i rozpoznanie cenowe.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na działania pod nazwą

wtorek, 30 cze 2020 15:15
"Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Zapytanie ofertowe na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

piątek, 19 cze 2020 13:53
Wójt Gminy Zbójna zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedsięwzięcia obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag, z obszaru gminy Zbójna, zgodnie z poniższą specyfikacją

Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące rozgraniczenia działki w miejscowości Poredy

czwartek, 4 cze 2020 10:13
Rozgraniczenie działki nr 75/29 z działką 75/28 w miejscowości Poredy

Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Zbójna i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

piątek, 29 lis 2019 11:48
Zapytanie ofertowe

Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące rozgraniczenia działki w Dobrym Lesie

środa, 10 lip 2019 15:19

Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące rozgraniczenia działki w Dobrym Lesie

czwartek, 27 cze 2019 08:55

Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące dostawy następujących elementów:

poniedziałek, 15 paź 2018 22:46
- dwa komplety pił ratowniczych do szyb klejonych, - dwa komplety uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdu, - dwie osłony zabezpieczające poszkodowanego, - jeden zestaw zabezpieczający poduszkę kierowcy i pasażera

Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące dostawy dwóch automatycznych defibrylatorów

poniedziałek, 15 paź 2018 22:33
Gmina Zbójna zaprasza do składania ofert na dostaw dwóch automatycznych defibrylatorów. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 26 października 2018r. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną.

Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące dostawy dwóch toreb ratowniczych PSP R1 z wyposażeniem

poniedziałek, 15 paź 2018 15:33
Gmina Zbójna zaprasza do składania ofert na dostawę dwóch toreb ratowniczych PSP R1 z wyposażeniem. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 26 października 2018r. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną.

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia - azbest

piątek, 28 wrz 2018 11:42

Zapytanie ofertowe dotyczące zbiórki, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna.

poniedziałek, 17 wrz 2018 12:18
Przedmiotem zamówienia jest odbiór ok. 160 ton wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego w podziale na rok 2018 ( ok. 105 ton) i 2019 (ok. 55 ton) .

Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące dostawy tabliczek porządkowych

wtorek, 11 wrz 2018 18:28
Wykonanie tabliczek porządkowych, szablonów wycinanek kurpiowskich w ramach projektu pn. „Bezpieczna Gmina Zbójna” realizowanego przy wsparciu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.

Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT

wtorek, 11 wrz 2018 14:18
w ramach projektu pn. „Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności u dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Zbójna”

Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące rozgraniczenia działki nr 278, 265 z działką nr 540 w miejscowości Kuzie, obręb Kuzie,

wtorek, 26 cze 2018 22:28

Zapytanie cenowo - ofertowe dotyczące dostawy 4 000 ton mieszanki żwirowej przeznaczonej do remontu dróg na obszarze gminy Zbójna

środa, 14 mar 2018 14:08
Gmina Zbójna zaprasza do składania ofert na dostawę 4 000 ton mieszanki żwirowej na remont dróg na obszarze gminy Zbójna. Termin realizacji usługi - do dnia 31.12.2018r. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 19 marca 2018r. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. Formularz ofertowy w załączeniu.

Zapytanie cenowo- ofertowe dotyczące dostawy 1 500 ton żwiru na remont dróg na obszarze gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego

środa, 27 wrz 2017 12:56
Gmina Zbójna zaprasza do składania ofert na dostawę 1 500 ton żwiru na remont dróg na obszarze gminy Zbójna. Termin realizacji usługi - do dnia 30.11.2017r. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 6 października 2017r. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. Formularz ofertowy w załączeniu.

Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące rozgraniczenia działki nr 278, 265 z działką nr 540 w miejscowości Kuzie, gmina Zbójna.

środa, 7 cze 2017 09:45
Gmina Zbójna zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi rozgraniczenia działki nr 278, 265 z działką nr 540 w miejscowości Kuzie, obręb Kuzie, Gmina Zbójna. Termin realizacji usługi - do dnia 21.07.2017r. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 14 czerwca 2017r. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. Formularz ofertowy w załączeniu.

Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące rozgraniczenia działki nr 278, 265 z działką nr 540 w miejscowości Kuzie, gmina Zbójna.

czwartek, 4 maj 2017 15:16
Gmina Zbójna zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi rozgraniczenia działki nr 278, 265 z działką nr 540 w miejscowości Kuzie, obręb Kuzie, Gmina Zbójna. Termin realizacji usługi - do dnia 14.06.2017r. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 15 maja 2017r. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. Formularz ofertowy w załączeniu.

Informacja z wyboru wykonawcy zamówienia.

piątek, 3 lut 2017 12:35
"Przygotowanie projektów technicznych instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz solarnych na budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Zbójna wraz z programem funkcjonalno-użytkowym."

Przygotowanie projektów technicznych instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz solarnych na budynkach

czwartek, 19 sty 2017 11:24
Przygotowanie projektów technicznych instalacji ogniw fotowoltaicznych oraz solarnych na budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Zbójna wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

REGULAMIN

poniedziałek, 29 lut 2016 08:54
określający zasady postępowania w Urzędzie Gminy Zbójna i w gminnych jednostkach organizacyjnych w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.)