BIP Gminy Zbójna

Zapytanie cenowo - ofertowe dotyczące dostawy 4 000 ton mieszanki żwirowej przeznaczonej do remontu dróg na obszarze gminy Zbójna

środa, 14 mar 2018 14:08
Gmina Zbójna zaprasza do składania ofert na dostawę 4 000 ton mieszanki żwirowej na remont dróg na obszarze gminy Zbójna. Termin realizacji usługi - do dnia 31.12.2018r. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 19 marca 2018r. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. Formularz ofertowy w załączeniu.
Czytaj całość

Zapytanie cenowo- ofertowe dotyczące dostawy 1 500 ton żwiru na remont dróg na obszarze gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego

środa, 27 wrz 2017 12:56
Gmina Zbójna zaprasza do składania ofert na dostawę 1 500 ton żwiru na remont dróg na obszarze gminy Zbójna. Termin realizacji usługi - do dnia 30.11.2017r. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 6 października 2017r. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. Formularz ofertowy w załączeniu.
Czytaj całość

Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące rozgraniczenia działki nr 278, 265 z działką nr 540 w miejscowości Kuzie, gmina Zbójna.

środa, 7 cze 2017 09:45
Gmina Zbójna zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi rozgraniczenia działki nr 278, 265 z działką nr 540 w miejscowości Kuzie, obręb Kuzie, Gmina Zbójna. Termin realizacji usługi - do dnia 21.07.2017r. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 14 czerwca 2017r. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. Formularz ofertowy w załączeniu.
Czytaj całość

Zapytanie cenowo-ofertowe dotyczące rozgraniczenia działki nr 278, 265 z działką nr 540 w miejscowości Kuzie, gmina Zbójna.

czwartek, 4 maj 2017 15:16
Gmina Zbójna zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi rozgraniczenia działki nr 278, 265 z działką nr 540 w miejscowości Kuzie, obręb Kuzie, Gmina Zbójna. Termin realizacji usługi - do dnia 14.06.2017r. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 15 maja 2017r. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. Formularz ofertowy w załączeniu.
Czytaj całość

REGULAMIN

poniedziałek, 29 lut 2016 08:54
określający zasady postępowania w Urzędzie Gminy Zbójna i w gminnych jednostkach organizacyjnych w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.)
Czytaj całość