BIP Gminy Zbójna

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

poniedziałek, 19 mar 2018 11:05
W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.
Czytaj całość

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Zbójna

piątek, 9 cze 2017 13:43
Foto: {$zajawka.tytul}
Konsultacje dotyczą terenów Gminy Zbójna o unikalnych krajobrazach, położonych na terenach chronionych, gdzie zachodzi potrzeba ustalenia zasad zagospodarowania obszaru z którego walorów korzystać będą wszyscy mieszkańcy nie tylko gminy. Poznanie wszystkich argumentów dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu w naszej gminie, zapoznanie sie z wymogami prawa i opiniami ekspertów. Zebrania opinii i pomysłów na zaprowadzenie ładu przestrzennego w naszej gminie. Wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań i zaprojektowanie przestrzeni z uwzględnieniem walorów przyrodniczych.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 18 lip 2016 13:36
PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ OKREŚLAJĄCEJ WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE DLA ZADANIA PN. „BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI - GAZOCIĄG REMBELSZCZYZNA - GRANICA RP" NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.
Czytaj całość

Protokół

czwartek, 25 cze 2015 09:37
z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów Uchwał Rady Gminy Zbójna w sprawie statutów sołectw położonych na terenie Gminy Zbójna.
Czytaj całość

Decyzje Starosty łomżyńskiego

środa, 27 lut 2013 14:17
W sprawie wyceny nieruchomości przeznaczonych na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie układu drogowego dróg gminnych na na terenie miejscowości Zbójna Etap 2
Czytaj całość

Obwieszczenie

poniedziałek, 4 lip 2011 08:05
Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Zbójna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Czytaj całość

O G Ł O S Z E N I E

poniedziałek, 17 maj 2010 13:44
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego gminy Zbójna w części dotyczącej terenu położonego na obszarze wsi Dobry Las
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 178/10

wtorek, 16 mar 2010 08:12
Zarządzenie Nr 178/10 Wójta Gminy Zbójna z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Zbójna.
Czytaj całość