BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

wtorek, 27 mar 2012 08:56
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Zbójna”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

środa, 7 mar 2012 14:18
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Zbójna”