BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- droga Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I), Tabory Rzym-Ruda Osowiecka

piątek, 30 mar 2012 10:33
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I), Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II).

Wyjaśnienia II treści SIWZ-Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I), Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II).

piątek, 23 mar 2012 10:31
WYJAŚNIENIA II treści SIWZ znak UE.271.4.2012 dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I), Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II).

Wyjaśnienia treści SIWZ-Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I), Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II).

środa, 21 mar 2012 10:34
WYJAŚNIENIA treści SIWZ znak UE.271.4.2012 dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I), Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I),Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II).

wtorek, 13 mar 2012 09:58
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)