BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- KREDYT

piątek, 28 wrz 2012 10:24
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- KREDYT

piątek, 21 wrz 2012 08:30
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-KREDYT

piątek, 7 wrz 2012 13:23
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.