BIP Gminy Zbójna

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego --OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

piątek, 16 lis 2012 13:20
Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne. Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Część IV Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Zbójna.
Czytaj całość