BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

czwartek, 6 gru 2012 09:44
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

WYJAŚNIENIA II TREŚCI SIWZ- „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”

wtorek, 27 lis 2012 09:56
„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”

-WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”

poniedziałek, 26 lis 2012 14:16
„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”

II_Modyfikacja SIWZ-„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”

poniedziałek, 26 lis 2012 14:04
„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

poniedziałek, 26 lis 2012 13:53
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Modyfikacja SIWZ-„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”

czwartek, 22 lis 2012 09:09
„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego --OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

piątek, 16 lis 2012 13:20
Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne. Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Część IV Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Zbójna.