BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego

poniedziałek, 17 gru 2012 08:31
Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego

wtorek, 4 gru 2012 14:11
Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych