BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- KREDYT na 1 000 000,00zł

środa, 3 kwi 2013 14:00
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- KREDYT na 1 000 000,00zł

wtorek, 12 mar 2013 10:43
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-KREDYT NA 1 000 000,00ZŁ

wtorek, 5 mar 2013 14:43
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.