BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- KREDYT na 1 000 000,00zł

wtorek, 12 mar 2013 10:43
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
Czytaj całość