BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

środa, 29 maj 2013 10:29
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

środa, 15 maj 2013 14:35
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna.