BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie m. Zbójna – etap II oraz przebudowa i rozbudowa drogi gm. Piasutno Żelazne-Gietki

czwartek, 12 lut 2015 09:07
Przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna – etap II oraz przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki.

WYJAŚNIENIA I - Przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna – etap II oraz przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki.

czwartek, 29 sty 2015 08:20
Przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna – etap II oraz przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-Przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna–etap II oraz przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki

wtorek, 20 sty 2015 10:34
Przebudowa i rozbudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna – etap II oraz przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki.