BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

piątek, 10 kwi 2015 11:24
Dostawa 8 000 ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego w 2015r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-Dostawa 8 000 ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego w 2015r.

czwartek, 19 mar 2015 11:10
Dostawa 8 000 ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego w 2015r.